Trục lăn tập trẻ bại não (30 x 80 cm)

1046333truc_lan

Giá: 450.000 đ

Tập chịu đựng sức hai tay xuống sàn bằng tư thế nằm sấp. Tập ngồi thăng bằng dang hai chân qua trục