Tập đóng đinh gỗ tập PHCN bàn tay

4923450mn_tdd_100_000d_tap_dong_dinh

Giá: 150.000 đ

Tập cử động khớp cổ tay, làm mạnh nhóm cơ vùng cổ tay