Khung tập bò cho trẻ bại não

11

Giá: 580.000 đ

Đặt trẻ nằm sấp trên tấm đệm nâng đỡ , tay và chân tự do cử động tập trườn người về phía trước hoặc có thêm sự trợ giúp của người thân