Bập bênh tròn lớn (D=50cm) – PHCN

1218480pn_btl_bap_benh_tron

Giá: 230.000 đ

Gỗ sơn PU

Tập thăng bằng, tập cổ chân