Bập bênh chữ nhật trung – PHCN

0940876pn_bcn_bap_benh_chu_nhat

Giá: 220.000 đ

Kích thước: 40 x 30 x 10 cm (+/- sai số 5%)
Gỗ sơn PU

Tập thăng bằng