Bập bênh chữ nhật nhỏ – PHCN

0940876pn_bcn_bap_benh_chu_nhat

Giá: 160.000 đ

Kích thước: 30 x 25 x 6 cm (+/- sai số 5%)
Gỗ sơn PU

Tập thăng bằng